Foreningsledere

2 marts 2023

”Det skal være sjovt at være frivillig i en forening.I HUI har vi rigtig mange frivillige. Det er vi gladefor og vi sætter stor pris på den hjælp, som defrivillige yder. Sammen kan vi være med til atgøre en forskel for mange, og det må godtsynliggøres engang imellem.Det gjorde vi fredag den 2/3-2023, hvor vihavde arrangeret en hyggeaften for de frivillige iHUI. Vi startede med en masse aktiviteter i hallenog bagefter var der aftensmad til alle. Det blev enrigtig hyggelig aften-tak for hjælpen til alle jerder var med og tak til DGI Nordjylland, somogsåbakker op om alle de frivillige rundt omkring iforeningerne, bl.a. med at give et økonomiskbidrag til en hyggeaften som vores i Hundelev.Har du også lyst til at blive en del af fællesskabeti HUI, så tag fat i en fra bestyrelsen-der findesopgaver til alle.”