Hundelev

Hundelev

Hundelev - en landsby i udvikling
En landsby placeret i den nordvestlige del af Vendsyssel i Hjørring kommune. Midt mellem Løkken og Hjørring og med under 10 km til Lønstrup.


Landsbyen kendetegnes ved et sprudlende foreningsliv, gode faciliteter til motion og fritid, en god skole og gode muligheder for børnepasning.

 

Endeligt er et forretningsliv med vores Lokal`Brugs i spidsen og mange nye mindre butikker i rivende udvikling, med til at gøre os til en helhed vi er stolte af.

 

Højt til himlen -  langt til horisonten -  tæt på livet !

 


Har du stof til hjemmesiden eller kommentarer ?

Så send en mail her


Ønsker du at modtage nyhedsmail når der er opdatering på siden, så send en mail her


Sidst opdateret Torsdag den 4.April 2024

Kalender

 

Læs om store og små

begivenheder og aktiviteter

Se Hundelevs

kalender - klik her


Se fotos og videor fra Hundelev og Omegn

Byens flag

Ønsker du at flaget skal hejses i anledning af en rund fødselsdag, bryllup eller anden mærkedag, så kontakt

Vibeke Bak Jensen på 51762308

Hvis ingen kontakt før kl. 18, kan man ikke forvente at flaget kommer op.

 

Hundelev Friskole - Læs mere


Børnehuset Regnbuen - Læs mere


Hundelev nu og i fremtiden - Læs mere


Mere om Hundelev

  

Hundelev - fra gammel til ny tid ......

Egentlig havde hverken de højere magter eller de jordiske planlæggere vel nogen klar plan for Hundelev-området.....

Vi ved, at der var en lille landsby engang, for der var Swindammen. Til at køle hestene og studene i efter endt arbejde. Eller var det nu Svededammen, hvor man lagde hørren i blød, før end man kunne tørre den og banke taverne ud.

Det er måske også en sandhed, at der var en mand, der hed Hund. Det kunne man sagtens hedde på vestnordisk i sin tid for 15-16 hundrede år siden. Og betegnelsen lev var typisk for en arv eller et sted, så altså Hunds lev, Hundelev.

Men nogen kirke blev der ikke placeret just lige præcis her på dette flade område af gammel hævet ishavbund, hvor de mange vandløb typisk har delt egnen op i vores og deres. Og snakker vi om jordens bonitet, ja så kan man vel næppe modsige, at den findes federe andre steder.

Vi ved også, at vi vel altid har tilhørt Jelstrup Kirke selv under skiftene sogne-puslespil, og at fæstebønderne i sin tid lå under godset Sejlstrup.

De gamle fortegnelser fortæller, at udflytningen, den nye fordeling af jorden, hvor jordbrugsejendommene blev flyttet ud fra landsbyerne til sammenhængende markområder, at denne omorganisering blev gennemført relativt sent i Hundelev, og måske derfor har vi stadig Fælleden, den fællesejede jord.

 

Nyere ældre tid

I 1814 fik vi Skoleloven, så i 1905 byggede man Hundelev skole syd for Sejlstrupvej med et klasselokale og en lærerbolig. Omtrent et halvt hundrede år senere blev skolen til Hundelev Centralskole i ny bygning på den anden side af vejen, og den gamle bygning kom i første omgang til at huse børnehaveklassen.

Et par år før havde Jelstrup-Lyngby sparekasse opført sig en ny prægtig bygning nær skolen men på modsatte side af Løkkensvej. Den blev for trang i løbet af tyve år, og så skød den nye sparekasse op på Vennebjergvej.

Siden 1910 havde der været en indkøbsforening i byen, og i 1913 blev den første uddeler ansat. Gennem hele århundredet har brugsen udviklet sig i kraft af sin gode beliggenhed ved vejen og den lokale opbakning i området.

 

Nyere tid

I 1970 kom kommunesammenlægningen, og siden den tid har Hundelev Skole dækket en stor del af kommunen, det tyndest befolkede område.

For fyrre år siden var selve Hundelev by ikke meget andet end huse langs vejene i et vejkryds. Og så de omkringliggende gårde, naturligvis.

Men i løbet af 60´erne og 70´erne skød mange huse op, for her var jo en god landevej, en skole og en brugs og måske lidt læ fra skoven. Og så i øvrigt ikke så langt til så meget andet.

Fra dengang og til nu har byen rundt regnet fordoblet sit antal af huse. Så mens andre landsbyer er slumret hen, er denne altså for alvor vakt til live. Når beboerforeningen i dag deler det årlige giro-kort ud, går det til hen ved 250 ejendomme.

Midt i 60´erne var Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening allerede 25 år gammel, og frem af den voksede Hundelev Boldklub. Da den senere kom med i turneringsfodbold, foregik træningen på skolens boldbane, men i 1978 måtte den have sin egen. Nærmeste ledige plads var at finde på det gamle stadion i nærliggende Gølstrup, hvor klubhus og bane så blev etableret og siden vældig meget benyttet.

 

I dag

Gæt en by: Hvor finder man et lille landsbysamfund, hvor 400 beboere stimler sammen for at spise grillmad og holde aftenhygge på en parkeringsplads? Svar Hundelev i Vendsyssel. Og hvor kommer der 130 til fællesspisning på skolen? Hvor har beboerforeningen holdt 25 års jubilæum og mange revyer undervejs? Og i hvilken lille by ligger kommunens største ungdomsklub, selv om den flere gange er blevet forvist til kældre og lofter?

Hvor bygger og driver forældrene selv en stor legeplads til børnene, mens andre passer og plejer den fælles skov, anlægger boldbane og frugthave? Og andre igen etablerer en tennisbane, mens de næste skaber en petanquebane og sætter borde og bænke op rundt i skoven. Jo, der er trivsel i Hundelev.

Her er også stor søgning til foreningerne, hvoraf en af dem er idrætsforeningen, der tæller 300 medlemmer, og hver skoledag sender i gennemsnit 130 deltagere igennem

skolens gymnastiksal til gymnastik, badminton og boldspil. Den laver desuden mange arrangementer som familiedag, sommersjov og tur til badeland, og så kommer der rigtig mange, for i Hundelev vil man være med til det, der sker. Nu har idrætsforeningen også fået lavet en beachvolleybane, og den er med i arbejdet for at skabe fritidslokaler ved skolen.

Da man, forresten, i 1995 kunne indvi en ny hal til skolen på 250 kvadratmeter og nyt omklædningsrum, havde HUI bidraget med 140.000 kr. og frivilligt arbejde for et tilsvarende beløb, mens sparekassen gav 50.000 til formålet.

Desuden er der ved hallen et lille klublokale og køkken, som er opført af frivillige kræfter og sponsoreret af idrætten, beboerforeningen og lokale bidragsydere.

I nyere tid har skolen på grund af dels samspillet mellem drift og geografi, dels skolens popularitet måttet oprette to førsteklasser. Og brugsen, som deler parkeringsplads med skolen, har netop fået skaffet investeringer til at fordoble salgsarealet og stige i graderne til Dagli´-brugs.

Der bygges stadig nyt i Hundelev, hvor der også er kommet ældreboliger, og ejendommene handles inden for rimelig tid, mens andre renoveres. Selv byggegrundene sælges bid for bid, og noget sker der da også på erhvervsarealet.

Alt i alt tegner det billedet af et mini-samfund i trivsel. Her er - næsten - det hele, og alt kan nås med rollator eller løbehjul, som en lokal avis-journalist en gang skrev i en overskrift.

 

Udvikling

Denne udvikling, som beskrevet, bæres oppe af såvel den enkelte beboer som at den række mere og mindre organiserede tiltag. At skole, brugs og Sparekassen Vendsyssel er krumtapper, er ingen hemmelighed.

At der lokalt er bevidsthed om den positive udvikling i Hundelev og ønske om at styrke den kan eksemplificeres ved, at alle nævnte grupper og aktører har aktive repræsentanter i Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn.

De højere magter og de jordiske planlæggere ofrede i sin tid ikke megen tanke på Hundelev-området.

Men i Hundelev, i dag, ved vi godt, hvad vi vil.