Besøg af Birgitte Meyer

Onsdag den 28. september havde vi besøg af Birgitte Meyer